Prensiplerimiz ve Usülümüz

Vicdan Konvoyu çok sayıda farklı sivil toplum kuruluşu, kadın örgütü ve farklı fikir ve ideolojilerden kadınlardan oluşmaktadır. Suriyeli mahpus kadınların kurtuluşu ve savaşlarda kadın ve çocukların korunması amacıyla ortak logo ve slogan etrafında yürüyen bir konvoy olarak planlanmıştır. Tüm bileşenler bu prensip üzerine anlaşmış ve tamamen sivil bir insiyatif olarak yürüyecektir. Bir otobüs konvoyu olarak planlanmış olup Suriyeli kadınların kurtuluşu amacıyla konvoy sonrasında sivil inisiyatif olarak çabasını sürdürecektir.